Loading...
thằng súc vật chó má Thái Bảo lợi dụng quen biết người đồng hương, xin đến nhà tạm trú, lợi dụng quen biết nhờ chatter mua hàng hóa ở Korea đem về M4y buôn bán nhưng giựt tiền không chịu trả cho người quen bạn bè ..v.v... tên súc vật này định cư ơ Hoa Kỳ !  nick paltalk = thang ngu noi cong san tot - uas california .. ! 

Comments

Leave a Reply